ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το οξυγόνο δεν είναι εκρηκτικό, οπότε δεν χρειάζονται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας όσο αναφορά την επαφή με φλόγα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα παροχής υψηλών συγκεντρώσεων οξυγόνου περιλαμβάνουν κάποια από τα παρακάτω:

error: Content is protected !!