ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στη διαδικασία εκπαίδευσης BLENDED, στο πρακτικό μέρος, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν Γραπτές Εξετάσεις

Breathing Difficulty, Shortness of Breath

You have responded as a first aid provider to a coworker who is having difficulty breathing. You suspect an underlying medical condition is the cause, and the person does not have her prescribed inhaler. While waiting for EMS to arrive, you see her condition...

Burns

A nearby coworker using a torch to free up a stuck bolt accidentally ignites his shirtsleeve. As a trained first aid provider, you quickly put out the flames by throwing a nearby coat over his arm. When you remove the coat, you can see...

Swollen, Painful, or Deformed Limb

One of your coworkers was hit in the leg with a wide load on a forklift. As a responding first aid provider, you carefully cut her pant leg open to expose the injury site and find the lower leg is laying at an unnatural...

Head, Neck, or Back Injury

You are driving along your delivery route when you witness one car hitting another car at a high rate of speed. Trained as a first aid provider, you stop to help. The scene is safe, and the driver of the car whom you have...

Primary Assessment – Responsive Person

You are stacking shelves in the home goods area of the store where you work when you hear a loud crash and the sound of glass shattering. As a trained first aid provider, you cautiously move to see what happened. A frightened-looking customer is...

Minor Injuries

When a tooth has been knocked out, what is the most critical factor in being able to successfully reimplant the tooth?

Emotional Considerations

You responded as a first aid provider to a coworker who experienced a life-threatening allergic reaction to a bee sting. She has been transported by EMS to a hospital for further care. The experience was overwhelming, and you still have not heard if her...

error: Content is protected !!